Alfabetul chirilic

Transcrierea cuvintelor din alfabetul chirilic

Alfabetul chirilic – LIMBA RUSĂ

Normele de transcriere din alfabetul chirilic a numelor și cuvintelor (din limba rusă) în limba română au în vedere mai cu seamă criteriul grafic.

Astfel, indiferent de rostirea lui o, el se transcrie o: Ломоносов – Lomonosov, Ъородин – Borodin, Потолок – potolok, Хорошо – horoșo; literele e și з se redau prin e: Европа – Evropa, Федор –Fedor, поэма –poema.

Potrivit cu ortografia românească, я se redă prin ia la început de cuvânt și după vocală, prin ea după consoană: Ялта – Ialta, Красноярск – Krasnoiarsk, язык – iasâk, Коля – Kolea, Володя – Volodea, мясо – measo.

Notă: În textele științifice (indicații bibliografice, studii de limbă) se admite și folosirea sistemului internațional de transliterație a alfabetului chirilic.

 

Alfabetul chirilic  – LIMBA BULGARĂ

Transcrierea numelor propii și comune din limba bulgară în limba româna urmează regulile stabilite pentru limba rusă, cu următoarele diferențe:

BulgarăRomânăExemple
Г г înainte de ьghгьол – ghiol, гьон – ghion
К к înainte de ьchкьорав – chorav
Щ щștща – șta, щуре – ștureț, прощаване – proștavane
ь după consoanele г, к, с urmat de оiгьол – ghiol, сьомга –siomga, кьорав – chiorav
Ъ ъăлърт – dărt, дъжд – dăjd, мъж – măj, ъгъл – ăgăl

 

Leave a comment