Scrierea cuvintelor compuse – adverbele

Written by Website Admin on . Posted in cum se scrie corect

Scrierea cuvintelor cumpuse – adverbele

Adverbele compuse (dintre care unele sunt și adjective sau conjuncții) se scriun într-un cuvant sau cu cratimă.

I. Se scriu într-un cuvânt adverbele sudate (unele devenite neanalizabile pentru vorbitori) compuse din:

1. adjectiv (calificativ sau pronominal) + substantiv: altădata ”odinioara”, altfel ”in alt mod, în caz contrar”, astăzi, altfel, bunăoară, deseori, rareori, uneori;

2. adverb (+/- prepoziție) + adverb (uneori provenit din participiu) sau numeral: bineînteles ”desigur”; câteodata ”uneori”, nicicând ”niciodată”, nici(de)cum ”deloc”, niciodată ”în niciun moment”, numai ”doar”, numaidecât ”imediat”, totodată ”în același timp”, totuna ”la fel”;

3. adverb + conjunctie: așadar;

4. adverb + element final –va: cândva;

5. adverb + element dinal -și: câtuși, iarași, totuși;

6. adverb (și adjectiv) provenit din participu la forma negativă compus cu adverbul mai intercalat între ne- și participiu: nemaipomenit;

7. articol/numeral + substantiv: odată ”cândva, imediat, în sfârșit”;

8. conjunctie + pronume: dar(ă)minte;

…va mai urma 🙂